Hỗ trợ 24/7

Gia đình thứ hai của bạn ở phương xa!

Hỗ trợ 24/7

Các điều phối viên homestay có liên hệ chặt chẽ với địa phương và thực hiện tuyển chọn gia đình host một cách kỹ lưỡng theo một quy trình sàng lọc nghiêm ngặt. Các gia đình host và khách ở homestay được trợ giúp 24/7.

Nếu gia đình host có bất cứ yêu cầu khẩn cấp gì và cần được hỗ trợ thì có thể gọi đến đường dây hỗ trợ 24/7 của chúng tôi theo số 1 (866) 388-6543.