Nội quy và Quy định

Gia đình thứ hai của bạn ở phương xa!

Nội quy và Quy định

Mỗi gia đình host sẽ cho bạn biết về nội quy gia đình của họ sau khi bạn đến.

MLI Homestay khuyến khích các gia đình trao đổi rõ ràng với bạn về những điều họ mong đợi ở bạn trong thời gian bạn ở cùng họ. Hãy đặt các câu hỏi để chắc chắn bạn hiểu rõ những điều họ nói, và để đảm bảo rằng đó là những quy định bạn cảm thấy bạn có thể chấp nhận được. Các gia đình Canada thường bận rộn, do đó mọi người trong gia đình đều tham gia chuẩn bị bữa ăn và dọn dẹp, giữ gìn cho ngôi nhà là nơi thoải mái nhất cho tất cả mọi người.

Khách ở homestay được mong đợi tuân thủ những quy định pháp luật liên quan của Canada, cũng như Thỏa thuận Homestay được nêu rõ trong hồ sơ tham dự chương trình.