Chính sách Riêng tư

Gia đình thứ hai của bạn ở phương xa!

Chính sách Riêng tư

Bên cạnh quyết tâm tạo một môi trường học tập an toàn và hứng khởi cho khách ở homestay thuộc mọi quốc tịch, MLI Homestay cũng cam kết bảo vệ tính chính xác, bảo mật và riêng tư của bất cứ thông tin cá nhân nào do chúng tôi nắm giữ, trên cơ sở những quy định pháp lý liên quan. Vì lý do này, chúng tôi đã xây dựng chính sách riêng tư (“Chính sách Riêng tư”) như sau, trong đó có nêu rõ chúng tôi quản lý thông tin cá nhân và bảo vệ sự riêng tư của bạn như thế nào.

Consent Chấp thuận

BẰNG VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN CÁ NHÂN CHO MLI HOMESTAY HOẶC ĐỐI TÁC CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ CÁC ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI, BẠN ĐỒNG Ý RẰNG CHÚNG TÔI CÓ THỂ THU THẬP, SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ NHỮNG THÔNG TIN CÁ NHÂN ĐÓ THEO ĐÚNG CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ NÀY CŨNG NHƯ TRÊN CƠ SỞ ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP HOẶC YÊU CẦU. Trong hầu hết mọi trường hợp, bạn có thể từ chối hoặc rút lại sự chấp thuận này vào bất cứ lúc nào nếu bạn không chắc chắn về mục đích sử dụng thông tin, bằng cách liên hệ với Cán bộ Chuyên trách vấn đề Riêng tư của MLI Homestay. Tuy nhiên, nếu bạn làm như vậy thì có thể chúng tôi sẽ không cung cấp được hoặc không tiếp tục cung cấp được cho bạn một số chương trình, dịch vụ hoặc thông tin nhất định có thể có giá trị đối với bạn. Nếu bạn cung cấp cho MLI Homestay hoặc đối tác cung cấp dịch vụ và các đại lý của chúng tôi những thông tin cá nhân của một người khác, điều đó có nghĩa là bạn có mọi quyền hạn cần thiết và/ hoặc đã có được sự chấp thuận cần thiết từ người đó để cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của người đó cho các mục đích được nêu trong Chính sách Riêng tư này.

Chúng tôi thu thập những thông tin cá nhân nào?

Quy định pháp luật về sự riêng tư của Canada định nghĩa “thông tin cá nhân” theo nghĩa rộng là những thông tin về một người xác định hoặc thông tin cho phép xác định một người là ai, nhưng không bao gồm tên, danh hiệu hoặc địa chỉ cơ quan hay số điện thoại của nhân viên một cơ quan nào đó. Trong phạm vi chính sách này, “Thông tin Cá nhân” có nghĩa là thông tin về một người xác định, giống như được định nghĩa ở một số văn bản pháp luật về riêng tư của chính quyền các tỉnh và chính quyền liên bang.

Ví dụ, thông tin cá nhân của bạn bao gồm những thông tin liên quan đến quá trình học tập của bạn, bảng điểm, hồ sơ cá nhân, giới tính, nguồn gốc dân tộc, quốc tịch, các ngôn ngữ sử dụng, những thông tin được cung cấp trong hồ sơ dự tuyển chương trình của chúng tôi hoặc hồ sơ xin giấy phép học tập hay xin thị thực, địa chỉ hoặc số điện thoại không ghi trong danh bạ công khai, một con số dùng để xác định, v.v. Tuy nhiên, một số thông tin cá nhân vốn đã công khai sẽ không được pháp luật liên quan về riêng tư bảo vệ.

Tại sao chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn?

Nhìn chung, MLI Homestay thu thập, sử dụng và tiết lộ các thông tin cá nhân về khách hàng, gia đình host và các đối tác của chúng tôi để có thể cung cấp cho khách hàng những chương trình giáo dục dành cho người trưởng thành và thanh thiếu niên, các chương trình học ngôn ngữ, gia sư, trại hè và tour du lịch chúng tôi đã phát triển và vận hành. MLI Homestay không bán thông tin cá nhân của khách hàng cho bất cứ bên thứ ba nào.

Cụ thể hơn, chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân vì những mục đích sau đây:

  • để trợ giúp bạn trong quá trình dự tuyển các chương trình của chúng tôi, bao gồm việc tìm kiếm sự giám hộ pháp lý cần thiết, xin giấy phép học tập, nhập cảnh và thị thực;
  • để đánh giá và sắp xếp chỗ ở homestay phù hợp, hỗ trợ bạn đăng ký và nhập học tại các trường trung học công lập và tư thục có liên kết với MLI Homestay ở Canada;
  • để phát triển, tăng cường, tiếp thị, bán, quản trị và cung cấp các dịch vụ của MLI Homestay;
  • để gửi bản tin định kỳ, các thông tin và các tài liệu khác cho những người có tên trong danh sách nhận thư và e-mail của chúng tôi;
  • trên cơ sở được sự cho phép và tuân thủ các yêu cầu và quy định của pháp luật; và cho các mục đích khác mà bạn chấp thuận.

Chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho ai?

Đôi khi, MLI Homestay có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho:

  • những khách hàng yêu cầu dịch vụ homestay, trường học và cán bộ quản lý trường học, lãnh sự quán và các cơ quan chính phủ, các đại lý, đối tác cung cấp chỗ ở và các gia đình homestay, và các đối tác cung cấp dịch vụ, bao gồm các tổ chức hoặc cá nhân đại diện cho MLI Homestay để thực hiện các chức năng;
  • một người mà, theo như sự đánh giá hợp lý của MLI Homestay, đang cung cấp hoặc tìm kiếm thông tin với tư cách là đại điện của bạn; hoặc
  • bất cứ bên thứ ba nào mà bạn chấp thuận tiết lộ thông tin, hoặc việc tiết lộ thông tin được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của bạn ở đâu?

Thông tin cá nhân của bạn được lưu trữ ở những địa điểm an toàn và trong những máy tính chủ do MLI Homestay kiểm soát, được đặt ở văn phòng của chúng tôi hoặc văn phòng của các đối tác cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có thể tiếp cận thông tin cá nhân của mình bằng cách nào?

Sau khi nhận được yêu cầu bằng văn bản của bạn, trừ một số trường hợp ngoại lệ, MLI Homestay sẽ cho bạn biết về sự tồn tại, tình trạng sử dụng và tiết lộ các thông tin cá nhân của bạn, và sẽ cho phép bạn tiếp cận các thông tin đó. Bạn có thể thông báo cho MLI Homestay bằng văn bản về bất cứ thay đổi nào cần được ghi nhận trong thông tin cá nhân của bạn. Sau khi được bạn thông báo, MLI Homestay sẽ cố gắng hết sức để cập nhật, sửa chữa và xóa bỏ những thông tin không có tính cập nhật hoặc không đúng. Yêu cầu tiếp cận và sửa chữa thông tin cá nhân cần được gửi tới Cán bộ Chuyên trách về vấn đề Riêng tư của chúng tôi theo thông tin liên lạc dưới đây.

Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Để bảo vệ tính bảo mật thông tin cá nhân của bạn, MLI Homestay sử dụng các biện pháp hành chính và kỹ thuật phù hợp với mức độ nhạy cảm của thông tin cá nhân của bạn. Ví dụ, chúng tôi vận hành các mạng lưới dữ liệu an toàn được bảo vệ bởi tường lửa theo đúng tiêu chuẩn và các hệ thống bảo vệ bằng mật khẩu.

Chúng tôi đảm bảo các cán bộ, nhân viên và đại lý được tiếp cận với thông tin cá nhân của bạn sẽ sử dụng những thông tin đó trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc được nêu trong Chính sách Riêng tư này cũng như các quy định pháp luật liên quan. Bên cạnh đó, nếu thông tin cá nhân được gửi tới một bên thứ ba để xử lý, chúng tôi đảm bảo rằng tất cả các thông tin đó được giữ an toàn.

Lưu lại thông tin cá nhân

Chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để phục vụ các mục đích theo dự định hoặc các mục đích pháp lý hay kinh doanh.

Sự riêng tư và trang web của chúng tôi

Để được cung cấp thông tin trên website, người truy cập có thể tự nguyện cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi để thực hiện những mục địch như đặt câu hỏi hoặc tìm hiểu thêm thông tin. Bạn cần biết rằng e-mail không phải là phương tiện được bảo mật 100%, và bạn cần nhận thức rõ điều này khi liên hệ với chúng tôi để gửi những thông tin cá nhân hoặc có tính bảo mật.

MLI Homestay không sử dụng cookies cũng như bất cứ phương tiện điện tử nào để tự động thu thập thông tin cá nhân từ bạn hoặc máy tính của bạn. Tuy nhiên, các máy chủ của MLI Homestay sẽ tự động thu thập địa chỉ IP và thỉnh thoảng chúng tôi có thể xem lịch sử truy cập IP ở máy chủ để ngăn chặn những hành vi lừa đảo cũng như những cuộc tấn công mạng có thể xảy ra.

Thông tin cá nhân duy nhất MLI Homestay thu thập qua trang web là những thông tin do bạn tự nguyện cung cấp nếu bạn liên hệ với MLI Homestay thông qua trang web.

Sửa đổi Chính sách Riêng tư

MLI Homestay có quyền sửa đổi hoặc bổ sung Chính sách Riêng tư này vào bất cứ lúc nào. Nếu chúng tôi sửa đổi Chính sách Riêng tư này, chúng tôi sẽ đăng tải nội dung sửa đổi đó lên trang web của chúng tôi, đồng thời cung cấp chính sách sửa đổi đó cho những ai gửi yêu cầu tới Cán bộ Chuyên trách về Riêng tư của MLI Homestay.

Những thông tin khác

Để có thêm thông tin về các hoạt động liên quan đến sự riêng tư của MLI Homestay, vui lòng liên hệ Cán bộ Chuyên trách về Riêng tư theo địa chỉ:

MLI Homestay
Chief Privacy Officer

439 University Avenue, Suite 2110
Toronto, Ontario
M5G 1Y8
Canada

Fax: 416-646-5406
Tel: 416-646-5405