Sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của chúng tôi

Gia đình thứ hai của bạn ở phương xa!

Sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của chúng tôi

SỨ MỆNH

Chúng tôi cung cấp những trải nghiệm học tập ý nghĩa trên khắp đất nước Canada cho du học sinh quốc tế, các gia đình người bản địa, và chính bản thân chúng tôi trên hành trình học tập suốt đời của mình.

VISION TẦM NHÌN

Chúng tôi là nhà cung cấp hàng đầu các chương trình dành cho du học sinh tại Canada.

VALUES GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CHU ĐÁO

Bề dày kinh nghiệm và sự đồng cảm sâu sắc cho phép chúng tôi cung cấp những môi trường an toàn, thân thiện và có tính khích lệ cao.

NGAY THẲNG

Trung thực, tôn trọng, và tin tưởng là những yếu tố nền tảng trong tất cả mọi việc chúng tôi làm.

PHÙ HỢP

Tinh thần dám nghĩ dám làm của chúng tôi thúc đẩy những trải nghiệm mang tính đột phá và hướng tới đạt được các mục tiêu.

TÍCH CỰC

Sự chuẩn bị và cách tiếp cận dựa trên sự hiểu biết là các yếu tố thúc đẩy cam kết liên tục hướng tới sự hoàn thiện của chúng tôi.