Đội ngũ Cán bộ của Chúng tôi

Gia đình thứ hai của bạn ở phương xa!

Đội ngũ Cán bộ của Chúng tôi

MLI Homestay được thành lập bởi một nhóm các nhà chuyên môn với trên 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, du lịch, lữ hành và quan hệ kinh doanh quốc tế.

Đội ngũ nhân viên tận tình của chúng tôi cùng có một niềm đam mê và quyết tâm cung cấp các dịch vụ tốt nhất có thể. Trên khắp đất nước Canada đều có sự hiện diện của các điều phối viên MLI Homestay thông minh, tận tình và giàu kinh nghiệm để trợ giúp các bạn trên mỗi bước đường. Hãy làm quen với đội ngũ xuất sắc này bằng cách nhấn vào các hình ảnh dưới đây. Chúng tôi rất mong được chào đón các bạn!

Michael Ruby

Michael Ruby

Co-Founder / Board Member
Cheryl Lee

Cheryl Lee

Partner / Managing Director
Bev MacWilliams

Bev MacWilliams

Co-Founder / Board Member
Andrew Lind

Andrew Lind

Partner / Managing Director
Kristi Ash

Kristi Ash

Manager Recruitment and Community Development
Ayla Seyedmortazavi

Ayla Seyedmortazavi

Manager / Homestay West
Niki Francis

Niki Francis

Manager / Homestay East
Fathima Mubeen

Fathima Mubeen

Direct Homestay Administrator
Amy Tian

Amy Tian

Homestay Administrator and Homestay Coordinator Ottawa East
Nicolas Brunaud

Nicolas Brunaud

Homestay Administrator
Maya Sterling

Maya Sterling

Homestay Administrator
Eugene Woods

Eugene Woods

Homestay Administrator
Jacqui Wice

Jacqui Wice

Administrative Support Homestay
Amelia Pushelberg

Amelia Pushelberg

Homestay Coordinator
Angèle Lafrenière

Angèle Lafrenière

Homestay Coordinator
Diane Lewicki

Diane Lewicki

Homestay Coordinator
Susan Keast

Susan Keast

Homestay Coordinator
Catherine Harding

Catherine Harding

Homestay Coordinator
Jody Poitras

Jody Poitras

Homestay Coordinator
Deb Williams

Deb Williams

Homestay Coordinator
Rustann Steele-Yeo

Rustann Steele-Yeo

Homestay Coordinator
Amy Alpaugh

Amy Alpaugh

Homestay Coordinator
Jane Banks

Jane Banks

Homestay Coordinator
Christine Barbe

Christine Barbe

Homestay Coordinator
Lori Beyer

Lori Beyer

Homestay Coordinator
Skyler Chretien

Skyler Chretien

Homestay Coordinator
Lynda Marshall

Lynda Marshall

Homestay Coordinator
Anne Baxter

Anne Baxter

Homestay Coordinator
Paula Greaves

Paula Greaves

Homestay Coordinator
Kaila O’Callaghan

Kaila O’Callaghan

Homestay Coordinator
Meenu Bhandari

Meenu Bhandari

Homestay Coordinator
Vanessa McKay

Vanessa McKay

Homestay Coordinator
Tejinder Taggar

Tejinder Taggar

Homestay Coordinator
Susan Lee

Susan Lee

Homestay Coordinator
Shelley Sammon

Shelley Sammon

Homestay Coordinator
Jennifer Gauthier

Jennifer Gauthier

Homestay Coordinator
Rebecca Ness

Rebecca Ness

Homestay Coordinator
Barbie Barta

Barbie Barta

Homestay Coordinator
Rippy Chhabra

Rippy Chhabra

Homestay Coordinator
Michael Yang

Michael Yang

Homestay Coordinator
Shari-Ann Fleming

Shari-Ann Fleming

Homestay Coordinator
Stephanie Morton

Stephanie Morton

Homestay Coordinator
Nicole Wallace

Nicole Wallace

Homestay Coordinator
Tina Wilsom

Tina Wilsom

Homestay Coordinator
Jo Ann Campbell

Jo Ann Campbell

Homestay Coordinator
Andrea Corbeil

Andrea Corbeil

Homestay Coordinator
Lisa Kawalauskas

Lisa Kawalauskas

Homestay Coordinator
Christine Balatti

Christine Balatti

Homestay Coordinator
Corinne Nelson

Corinne Nelson

Homestay Coordinator
Michelle Edis

Michelle Edis

Homestay Coordinator
Lynette Johner

Lynette Johner

Homestay Coordinator
Lauralee Wood

Lauralee Wood

Homestay Coordinator
Linda Utas

Linda Utas

Homestay Coordinator
Ceri Bowles

Ceri Bowles

Homestay Coordinator
Sarah Russell

Sarah Russell

Homestay Coordinator
Marina Péault

Marina Péault

Homestay Coordinator
Crystal Federico

Crystal Federico

Homestay Coordinator